Team
We hebben in de Eben-Haƫzerschool te maken met verschillende teamleden met verschillende taken;
- Groepsleerkrachten
- Onderwijsassistenten
- Administratieve kracht
- Schoonmaker
- Directeur
- Intern zorgbegeleider (IB)

De groepsleerkrachten
De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken.
De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner
De onderwijsassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verantwoording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten.
Stagiaires externe opleidingen
Soms wordt een gedeelte van het schooljaar ons team door stagiaires die de HBO-Leerkracht of MBO-opleiding OAS (onderwijsassistent) volgen. Tevens biedt de school praktijkleerervaringen aan PABO-studenten en is hiervoor ook een erkend 'leerbedrijf"
Directeur
De directeur plant,organiseert, coƶrdineert en stuurt de schoolactiviteiten bij, eventueel in overleg met het schoolbestuur, om zo de beoogde resultaten van de school na te streven en/of te realiseren.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...