Ouderbetrokkenheid heeft een bewezen effect op de leerresultaten.
Basisschool Eben-Haƫzer vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind.
Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school.
Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders.

Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd om zo de ouders te betrekken bij de school. Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, pauzes, techniek, projecten, etc.
Ouderbetrokkenheid
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...