Bibliotheek en prentotheek
Voorheen was het zo dat een select aantal kinderen gebruik maakt van de schoolbibliotheek. Hiervoor namen ze een jaarabonnement voor een paar euro. Met deze abonnementsgelden werden de beschadigde boeken vervangen en nieuwe beoeken gekocht. Sinds een paar jaar hebben we het beleid veranderd en kan iedereen boeken lenen.
Er zijn inderdaad een heleboel kinderen die daar gebruik van maken. Alleen hebben de bibliotheekjuffen nu geen budget meer om het boekenbestand op peil te houden. Jaarlijks doneert de school uit de algemene middelen een paar honderd euro om dit mogelijk te maken. Zeker de gezinnen waar regelmatig boeken gelezen worden uit de schoolbibliotheek en de prentotheek doen we het verzoek om eens te overwegen hiervoor een klein bedrag voor te doneren.

                               Directeur inz Eben-Haezer rekeningnummer: NL27RABO0389015547 met vermelding "gift bibliotheek".
* afwijkende inname dagen wordt bekend gemaakt per email of nieuwsbrief
De Bibliotheek binnen de school met verantwoorde boeken voor ons primair onderwijs, waarin op structurele wijze wordt gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering. Dat gebeurt op strategisch, beleidsmatig als uitvoerend in klassikaal niveau.
Dit is mede van belang omdat er bij de verschillende overheden zorg is over het teruglopend taalniveau bij kinderen. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Hiermee heeft onze eigen Bibliotheek en Prentotheek voldoende munitie in handen om te overtuigen.


Bibliotheek op de Basisschool

Op grond daarvan is vanaf 2003 het project Bibliotheek binnen onze Basisschool opgezet. In de volgende jaren is dit uitgefaseerd op onze school naar een volwaardige Bibiotheek en Prenthotheek in eigen beheer, welke wordt beheerd door twee Bibliothecarissen. Steeds onder regie van directie en ouders en is een christelijk geoorloofde Bibliotheek!


Wat is het doel van de Bibliotheek binnen de school?
Kinderen leren lezen op onze school, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen en/of voorgelezen worden. De school wil dit bevorderen!
Onze bibliotheek binnen de school biedt een assortiment geoorloofde boeken aan op het niveau van het kind, waarbij alle boeken en platenboeken in samenhang aangeboden worden.
Zo komen tot een structurele vorm van samenwerking die voor de leerlingen belangerijk is. Uiteraard zijn de betrokken ouders ook een belangrijke partner!
Download hieronder het Bibliotheek regelement van onze school...
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...