Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Dhr. F. Eikelenboom

Secretaris
Dhr.A. ReitsmaDirecteur van de school
Dhr. T. Ouwehand (directeur)


Het is mogelijk om donateur te worden van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Drachten.
Neemt u daartoe contact op met de secretaris.

       Rekeningnummer schoolvereniging
NL57 INGB 0003 8048 86


       RSIN : 3987255
Bestuur
Algemene
Ledenvergadering
Toezichtscommissie
Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur
OP
OOP
Directie
MR
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...