Vertouwenspersoon

Heeft u als ouder behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over mogelijke vormen van discriminatie, machtsmisbruik, agressie, geweld of pesten?
Wij zijn als school laagdrempelig en u mag alles bespreekbaar maken met een leerkracht, Intern Begeleider of directeur maar mocht u er hier niet uitkomen dan kunt u er voor kiezen om dergelijke gevoelige onderwerpen niet direct met een leerkracht, IB-er of de directeur van de school te bespreken. In deze gevallen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon is aangesteld door het bestuur en kan u eventueel in contact brengen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Het kan voorkomen dat u bij een specifiek probleem er met de school niet uitkomt.
Denk hierbij aan onderwerpen als:
-    de begeleiding van leerlingen;
-    toepassing van strafmaatregelen;
-    beoordeling van leerlingen;
-    de inrichting van de schoolorganisatie, etc.

U kunt dan in tweede instantie terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Bij deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt u uw verhaal kwijt. Deze persoon kan meedenken over de  verschillende informele oplossingen die open staan met de bijbehorende voor- en nadelen. Bijvoorbeeld hoe u in gesprek kunt gaan en hoe iemand kan bemiddelen.
Deze persoon kan u ook begeleiden wanneer u in ernstige gevallen een formele klacht wilt indienen. Indien de melding van dien aard is dat u meteen de onafhankelijke vertrouwenspersoon wilt spreken, dan kunt u uiteraard ook direct contact (binnenkort via het webformulier) opnemen.

De gegevens van de Externe vertrouwenspersoon zijn terug te vinden in de schoolgidsKwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...