Kwaliteit
• Het leren van elkaar te stimuleren in netwerken

• Het leren van elkaar te stimuleren in collectief leren;
  schooloverstijgend de kwaliteiten van elkaar te benutten

• Een duidelijk scholingsbeleidsplan

• Financiële middelen beschikbaar te stellen voor scholing

• Stimuleren van leren binnen alle taken en functies in de school

• Personeelsbeleid vorm te geven voor de organisatie en de scholen,
   vanuit de gedachte van ontwikkeling

• De schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de
  medewerkers nauw met elkaar te laten samen hangen.

• Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) voor alle medewerkers.

• Het ontwikkelen van een gesprekkencyclus die de loopbaan van de
  medewerkers ondersteunt
Eben-Haezerschool Drachten wil een Lerende Organisatie zijn. Leren op allerlei manieren staat bij ons centraal. Omdat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling is worden onze medewerkers in de gelegenheid gesteld zich steeds verder te ontwikkelen. Persoonlijk Meesterschap staat daarbij, evenals teamontwikkeling, hoog in het vaandel.

Bij de Eben-Haezerschool wordt bekwaamheid niet bepaald door wat iemand weet en begrijpt. Het gaat om de vertaling van de kennis naar de dagelijkse schoolpraktijk. Medewerkers van de Eben-Haezerschool krijgen alle gelegenheid dit leren in hun dagelijkse praktijk vorm te geven.
Deze visie geven we handen en voeten door:Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...