Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Net als iedere school heeft de Eben-Haezerschool een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. Als ouders kunt u met behulp van het zorgprofiel bepalen of uw kind bij ons op school de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. U kunt het ondersteuningsprofiel van de Eben-Haezerschool inzien bij de directeur of de intern begeleider.
Ondersteuningsprofiel
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...