Innovatie
Netwerken
De leerkrachten komen regelmatig bijeen als een netwerk. Denk daarbij aan een netwerk onderbouwleerkrachten, netwerk leerkrachten groep acht, netwerk IB, netwerk beginnende leerkrachten. In deze netwerken staat professionalisering en uitwisseling centraal.

Scholing
Leerkrachten en een goed management vormen het hart van een kwalitatief goede school. Als vereniging investeren we in "een leven lang leren". Leerkrachten en management krijgen veel gelegenheid tot scholing, passend binnen de taak- en functie-uitvoering, de ontwikkelingsaspecten van de school en de ontwikkelingsaspecten van de organisatie.

Collectief leren
In onze school is professie aanwezig op allerlei terreinen. Eben-Haëzerschool stimuleert de uitwisseling van professionaliteit van leerkrachten op alle onderwijs gebieden.
We zijn als organisatie een collectief en leren ook als collega’s collectief van elkaar.

ICT
Eben-Haëzerschool vindt het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een belangrijke zaak. Op school is een goed werkend netwerk aanwezig welke mede wordt onderhouden door een vrijwillge ICT-coördinator binnen de school.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...