Medezeggenschap
Hoe is de medezeggenschap in het onderwijs geregeld...

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders,
leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de
raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de
medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe
directeur.


Wilt u in contact komen met de MR klik dan  - hier -


Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...