We zetten regelmatig een regel centraal in de "Regel van de maand".
Op die regel wordt een periode extra gelet.

Voorbeelden van regels zijn:
Zeg geen NEE, maar: speel jij mee?
We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezelig het hele jaar.

Regel van de maand
1. Eerbied voor God is het grootste gebod

2. Iedereen voelt zich op zijn best, als niemand wordt gepest

3. Wat mij zou hinderen doe ik niet bij andere kinderen

4. Wees zuinig op alles wat leeft en de spullen die iemand heeft

5. Je bent een held als je niet vloekt of scheldt

6. Wij vinden het goed dat iedereen meedoet

7. Zonder klagen doe je wat is opgedragen

8. Wees netjes en beleefd zodat je het goede voorbeeld geeft

9. Wees eerlijk en oprecht, doe wat je zegt

10.Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor
De regels die aangeboden zijn hangen in alle klassen. In de groepen 4 t/m 8 hangen alle regels in de klas, gelijk vanaf het begin van het schooljaar.

Elke eerste maandag van de maand wordt er een regel aangeboden. Dat gebeurt in de volgorde zoals ze hierboven staan. Elke maand staat dus een regel centraal maar worden de anderen zeker niet vergeten!
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...