Eben-Haƫzerschool Drachten heeft een privacyregelement deze is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan de school zijn verstrekt.
De school het het grootset belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van de leerlingen en opdrachtgevers die persoonsgegevens verstrekken. De school gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in de privacyregelement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij College Bescherming Persoonsgegevens (CPB), zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankleijk is op de website van het CBPPrivacyregelement
Voor een volledig verslag van ons privacyregelement verwerking leerlingengegevens, klik dan op de onderstaande button.
*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...