Financiele jaarverslagen
De school brengt elk jaar een jaarverslag uit. In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over haar gevoerde beleid.
Er zijn processen in gang gezet om van elkaar te leren en de samenwerking tussen de scholen te verbeteren. Dat gebeurt door kennis te delen, solidariteit en onderlinge steun. In het jaarverslag is - naast de verantwoording door het bestuur - onder meer ook informatie te vinden over verschillende kwaliteitsprojcten op de scholen. Eveneens komen zaken als de identiteit en het financieel jaarverslag aan de orde.

Naast het bestuurlijke jaarverslag, is er een financieel jaarverslag. In het jaarverslag legt de stichting verantwoording af over de inzet van de overheidsmiddelen. Hetjaarverslag wordt door het financieel kantoor VGS opgesteld.

Daarnaast is de directeur integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het materiele en financiele beleid. Onder leiding van de directie wordt ook vorm en inhoud gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
*) Deze documentenzijn opgeslagen als pdf bestanden.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Financiele jaarverslagen:
Onderwijskundige jaarverslagen:
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...