School Login
Het is de bedoeling dat via de button: 'School login' op de afgeschermde pagina van de school gaat komen.
Deze is nu nog niet functioneel gezien e.a. aangepast is m.b.t. privacy en AVG
Inlogpagina
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...