Het onderwijskundig jaarverslag is een verantwoordingsdocument richting ouders, bestuur en inspectie en hierin kunt u de evaluatie van het vorige schooljaar en de plannen voor dit jaar lezen.

Als u op de link klikt, kunt u de jaarverslagen van van de afgelopen jaren volledig lezen.
denk erom! om privacy gevoelige redenen is besloten om dit document af te schermen en is alleen zichtbaar voor leden!
Onderwijskundig jaarverslagen en Schoolplannen
Schoolplan
4 jaarlijks onderzoek bestuur
Onderwijskundige jaarverslagen
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...