Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

Net als iedere school heeft de Eben-Haezerschool een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. Als ouders kunt u met behulp van het zorgprofiel bepalen of uw kind bij ons op school de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. U kunt het ondersteuningsprofiel van de Eben-Haezerschool inzien bij de directeur of de intern begeleider.
 
Zorgprofiel
Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179