Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
Eben-Haëzerschool Drachten heeft een privacyregelement deze is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan de school zijn verstrekt.
De school het het grootset belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van de leerlingen en opdrachtgevers die persoonsgegevens verstrekken. De school gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in de privacyregelement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij College Bescherming Persoonsgegevens (CPB), zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankleijk is op de website van het CBP 
Privacyregelement
*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Voor een volledig verslag van ons privacyregelement verwerking leerlingengegevens, klik dan op de onderstaande button.