Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Vertouwenspersoon

Heeft u als ouder behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over mogelijke vormen van discriminatie, machtsmisbruik, agressie, geweld of pesten?
Wij zijn als school laagdrempelig en u mag alles bespreekbaar maken met een leerkracht, Intern Begeleider of directeur maar mocht u er hier niet uitkomen dan kunt u er voor kiezen om dergelijke gevoelige onderwerpen niet direct met een leerkracht, IB-er of de directeur van de school te bespreken. In deze gevallen kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. De contactpersoon is aangesteld door het bestuur en kan u eventueel in contact brengen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Het kan voorkomen dat u bij een specifiek probleem er met de school niet uitkomt.
Denk hierbij aan onderwerpen als:
-    de begeleiding van leerlingen;
-    toepassing van strafmaatregelen;
-    beoordeling van leerlingen;
-    de inrichting van de schoolorganisatie, etc.

U kunt dan in tweede instantie terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Bij deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt u uw verhaal kwijt. Deze persoon kan meedenken over de  verschillende informele oplossingen die open staan met de bijbehorende voor- en nadelen. Bijvoorbeeld hoe u in gesprek kunt gaan en hoe iemand kan bemiddelen.
Deze persoon kan u ook begeleiden wanneer u in ernstige gevallen een formele klacht wilt indienen. Indien de melding van dien aard is dat u meteen de onafhankelijke vertrouwenspersoon wilt spreken, dan kunt u uiteraard ook direct contact (binnenkort via het webformulier) opnemen.

De gegevens van de Externe vertrouwenspersoon zijn terug te vinden in de schoolgids