Copyright © 2015 by "FAH"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: directie@ebenhaezerdrachten.nl KvK nummer: 40000179
 
Medezeggenschap
Hoe is de medezeggenschap in het onderwijs geregeld...

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders,
leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de
raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de
medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe
directeur.


Wilt u in contact komen met de MR klik dan  - hier -