Eben-Haezer Basisschool Drachten

Bestuur

Met ingang van 1 augustus 2022 is Stichting Reformatorisch Onderwijs Noord-Nederland
(RONN) opgericht.
Deze overkoepelende stichting vormt vanaf deze datum het centrale
bestuur namens de basisscholen te:


Drachten

Groningen
Hollandscheveld
Wouterswoude


In deze stichting is het bestuur én het toezicht van de vier noordelijke scholen gecentraliseerd ten dienste van bestuurlijke samenwerking.

Namens de vier scholen hebben acht leden zitting in het toezichthoudend bestuur.

De directieleden zittenregelmatig bij elkaar om de gezamenlijke belangen en thema’s te
bespreken. Daarnaast heeft directeur-bestuurder dhr. D. van Garderen met iedere directeur regelmatig een apart overleg om de lokale thema’s te bespreken. Denk hierbij aan personele ontwikkelingen, de begroting, het formatieplan, de resultaten van het onderwijs en de contacten met de verschillende geledingen binnen en buiten de school.