Protocol medische handelingen
Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op school’, opgesteld door het bestuur, is een handreiking voor de school en haar leerkrachten hoe in deze situaties te handelen. De protocol zijn hier in te zien.
*) Deze documenten zijn opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...