Regels bij vervoer bij uitstapjes en excursies
Op school komt het geregeld voor dat we ouders vragen om te rijden. Ook hierbij gaan we uit van een aantal regels en afspraken. Hoeveel kinderen mogen er bijvoorbeeld op de achterbank en hoe zit het met de verzekering? Met het document 'Regels bij vervoer' proberen we hierin duidelijkheid te scheppen.


*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader.
Kwaliteit
Meertalig
Ouderportaal
Schoolgids
De gids is bedoeld om u verdere informatie te geven over de school...
Wij vinden meertalig onderwijs belangrijk voor het toekomst- perspectief van...
Kwaliteit in het onderwijs is geen absoluut gegeven. Het is altijd verbonden aan...
Sinds mei 2011 bieden we de ouders het gebruik van een ouderportaal aan...
Inloggen
De website maakt gebruik van een inlog
voor ouders en leerlingen...